Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας

Ιστορία του Φεστιβάλ

Με λίγα λόγια

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας είναι ένα καινοτόμο, ανεξάρτητο και διαρκώς αναπτυσσόμενο Φεστιβάλ, από την έναρξή του το 2015. Εδρεύοντας στην επαρχιακή περιοχή της Αλεξάνδρειας, στη Βόρεια Ελλάδα, στοχεύει να ταράξει τα πολιτιστικά νερά και σταδιακά να αναπτυχθεί πέρα από τα τοπικά σύνορα.
 
Μέλημά μας είναι να προσφέρουμε μια αυθεντική και επιμελημένη εμπειρία κινηματογράφου. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην προβολή ταινιών όλων των ειδών, προβάλλοντας κλασικά και επίκαιρα θέματα που
ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εποχή. Επιτακτική μας ανάγκη είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις αξίες μας και να ανταποκρινόμαστε στην κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, καθιερώσαμε ειδική ενότητα στο πρόγραμμά μας, αφιερωμένη στο Περιβάλλον. Επιπλέον, αλλάξαμε τις διαδικασίες και τη λειτουργία του Φεστιβάλ σύμφωνα με πιο βιώσιμα πρότυπα.
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές και παράλληλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προβολών, εργαστηρίων σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και επαγγελματίες του χώρου, μουσικές εκδηλώσεις, εγκαταστάσεις και άλλα. Οι πολύπλευρες εκδηλώσεις είναι σχεδιασμένες για να αυξήσουν το εύρος του φεστιβάλ και να εμπλουτίσουν περαιτέρω την προσφερόμενη εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο, εμπλέκουμε περισσότερο το τοπικό κοινωνικό δίκτυο στις δραστηριότητές μας, προωθώντας νέες πρωτοβουλίες και συνεργασίες.
 
Με κίνητρο τον ανεξάρτητο και διεθνή χαρακτήρα του Φεστιβάλ, καλούμε όλους όσους συμμετέχουν να γίνουν μέρος των αλληλένδετων και πολυδιάστατων δραστηριοτήτων μας, που φιλοδοξούν να επιτύχουν
κοινωνική συνέργεια, πέρα από γεωγραφικά, γλωσσικά ή άλλα εμπόδια. Σκεφτόμαστε οικουμενικά και ενεργούμε τοπικά!
 
Η παρουσία Ελληνίδων/ων και Διεθνών δημιουργών στο Φεστιβάλ, τιμά τις προσπάθειές μας και ενισχύει την διαδραστικότητα. Προσκαλούμε τις/τους δημιουργούς και το κοινό να είναι παρούσες και παρόντες μαζί μας, για να μοιραστούν την ατμόσφαιρα του Φεστιβάλ και να εμπλακούν με την κοινότητά μας.
 
Φορέας υλοποίησης Λέσχη ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ
 
Έλα μαζί μας!