Βάγια Γραμμενοπούλου

Υπεύθυνη χορηγιών και οικονομικών πόρων & Ταμίας ΔΣ Κινηματόδρασις